Ο Κωνσταντίνος Γούμενος γεννήθηκε στη Χίο το 1981 από Ηπειρώτη πατέρα και Χιώτισσα μητέρα. Μεγάλωσε στην Αθήνα και αποφοίτησε από την αρχιτεκτονική σχολή του Ε.Μ.Π το 2006. Τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του δραστηριότητας συμμετείχε σε ομάδες μελετών εφαρμογής σύνθετων κτιριακών έργων ως συνεργάτης αρχιτέκτονας σε αρχιτεκτονικά γραφεία στην Αθήνα. Έκτοτε ως ελεύθερος επαγγελματίας δραστηριοποιείται στα πλαίσια του αρχιτεκτονικού γραφείου MONOLITH.

Υπηρεσίες

Μελέτη / Επίβλεψη / Κατασκευή

  • Κατοικιών
  • Καταστημάτων
  • Γραφειακών χώρων
  • Εσωτερικών χώρων
  • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές
  • Ανακατασκευές
  • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
  • Ειδικές εφαρμογές
  • Σχεδιασμός επίπλου